KẸP KÍNH – TƯỜNG 180 độ 11006

Liên hệ

Loại khóa :Khóa và phụ kiện cửa kính

Chất liệu :SUS 304.