KẸP KÍNH VICKINI 66048.090

323,100

Mã sản phẩm: 66048.090 PSS, 66048.090 SSS
Kẹp kính VICKINI 66048.090 – 90B độ PSS – 323,100 VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Kẹp kính VICKINI 66048.090 – 90B độ SSS – 401,300 VND – Quy cách: 30 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox