KẸP KÍNH XOAY VICKINI 05810

27,100

Mã sản phẩm: 05810.001, 05810.101

Là kẹp kính xoay dùng chung với hít tủ XILI 05722.002 kép. Dùng phổ biến cho cánh tủ tivi, tủ kính trang trí, tủ thuốc…

Kẹp kính xoay VICKINI 05810.001 bóng (SUS 304) – 27,100 VND
– Quy cách: 120 cặp/thùng
Kẹp kính xoay VICKINI 05810.101 bóng (SUS 304) – 42,600 VND
– Quy cách:   80 cặp/thùng