KHÓA 01280

35,000

Loại khóa :Khóa treo đồng bấm

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm