KHÓA 01383 SƠN VÂN BÚA

35,500

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Sơn vân búa

Chất liệu :Gang

Số chìa :2