KHÓA 01383

35,500

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm