KHÓA 0145M

61,000

Loại khóa :Khóa treo đồng thường

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm