KHÓA 01521 SƠN VÂN BÚA

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Sơn vân búa

Chất liệu :Gang

Số chìa :3