KHÓA 01521

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm