KHÓA 01621 SƠN VÂN BÚA

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc : Sơn vân búa

Chất liệu :Gang

Số chìa :3