KHÓA 01621

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2-3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm