KHÓA 0163M

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo đồng thường

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Số chìa :3

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm