KHÓA 04276

1,395,000

Loại khóa :Khóa cửa thông phòng

Màu sắc :Hoàng đồng

Chất liệu :Đồng

Số chìa :4 chìa

Bảo hành :Bảo hành 36 tháng với lỗi của nhà sản xuất