KHÓA CN 974

Liên hệ

Loại khóa :Khóa cầu ngang đồng

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm