KHÓA CỬA ĐẠI SẢNH VICKINI 39820.001

Liên hệ

Mã sản phẩm: 39820.001 SS, 39820.001 AC
Vui lòng gọi…

Là dòng sảnh trơn có thân khóa, cò khóa, có 2 màu ken xước và nâu. Thích hợp cửa sảnh hiện đại

Khóa đại sảnh VICKINI 39820.001 AC – 500.000 VND
Khóa đại sảnh VICKINI 39820.001 SS – 500.000 VND
– Quy cách: 6 Bộ/thùng

Khóa đại sảnh VICKINI 39820.002 AC (tay giả) – 330.000 VND
Khóa đại sảnh VICKINI 39820.002 SS (tay giả) – 330.000 VND
– Quy cách: 6 cặp/thùng