Khóa khách sạn Vickini 39001

Liên hệ

Mã sản phẩm: 39001.001L SSS, 39001.001R SSS

Giá bán: 2.162.000đ

Khóa khách sạn Vickini 39001.001L SSS inox mờ trái

Khóa khách sạn Vickini 39001.001R SSS inox mờ phải

Đơn vị tính: bộ

Qui cách: 6 bộ/thùng

 

Hotline: 0903 880 246