KHÓA TỦ KÍNH NHẤN KÍNH IVAN 03308.001-CP

27,500

Mã sản phẩm: 03308.001

Khóa nhấn kính chìa sắt tức đóng bằng cách nhấn khóa và chốt được bật xuống như đầu chặn cánh cửa di chuyển, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa

Quy cách: 240 cái/thùng