LÁ BI IVAN 12003

Liên hệ

Mã sản phẩm: 12003.701, 12003.702, 12003.901, 12003.902
Lá 7 bi CT ốm YON 12003.701 – Quy cách: 100 cái/thùng
Lá 7 bi ĐT ốm YON 12003.702 – Quy cách: 100 cái/thùng
Lá 9 bi CT ốm YON 12003.901 – Quy cách: 100 cái/thùng
Lá 9 bi ĐT ốm YON 12003.902 – Quy cách: 100 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Sắt