NẮP CHỤP KÍNH

Liên hệ

Mã sản phẩm: nắp chụp kính
1.200 VND
Nắp chụp kính ψ16 – 1.200 VND
Nắp chụp kính ψ19 – 1.500 VND
Nắp chụp kính ψ22 – 1.600 VND

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox