RAY ÂM BLUM MOVENTO 450MM (433.24.218) 60KG

1,140,000

Tên: Ray âm Blum Movento 450mm 433.24.218
Mã Hafele: 433.24.218
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246