RAY ÂM BLUM MOVENTO 500MM (433.24.220) 60KG

1,140,000

Tên: Ray âm Blum Movento 500mm 433.24.220
Mã Hafele: 433.24.220
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246