RAY ÂM BLUM MOVENTO 550MM (433.24.222) 60KG

1,346,000

Tên: Ray âm Blum Movento 550mm 433.24.222
Mã Hafele: 433.24.222
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246