RAY ÂM BLUM MOVENTO 600MM (433.24.224) 60KG

1,299,000

Tên: Ray âm Blum Movento 600mm 433.24.224
Mã Hafele: 433.24.224
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246