RAY HAMMERED 271MM – 2 TẦNG

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271.300, 271.350, 271.400, 271.450, 271.500
12.000 VND
Ray Hammered 271mm – 2 tầng 271.300 – 12.000 VND
Ray Hammered 271mm – 2 tầng 271.350 – 14.000 VND
Ray Hammered 271mm – 2 tầng 271.400 – 15.000 VND
Ray Hammered 271mm – 2 tầng 271.450 – 17.000 VND
Ray Hammered 271mm – 2 tầng 271.500 – 19.000 VNDQuy cách:

40 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox