RAY HAMMERED BẢN 42MM

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4210.250, 4210.300, 4210.350, 4210.400, 4210.450, 4210.500
19.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.250 – 19.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.300 – 23.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.350 – 27.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.400 – 30.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.450 – 34.000 VND
Ray Hammered bản 42mm trắng và đen 4210.500 – 37.000 VND

Quy cách: 20 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox