THANH RAY MÁNG IVAN (17004.001;17005.001)-2000mm SC

21,236

Mã sản phẩm: 17004.001, 17005.001
Ray nhôm 17004.001 (FZ-V4) 17004.001 SC crom mờ – 25,168 VND
Ray nhôm 17005.001 (FZ-V5) 17005.001 SC crom mờ – 21,236 VND
Quy cách: 200 cây/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm