RAY TRƯỢT 3 TẦNG IVAN 02451-ZNP/BPR

41,710

Mã sản phẩm: 02451.250, 02451.300, 02451.350, 02451.400, 02451.450, 02451.500

Thuộc dòng ray bi 3 tầng phổ thông, bản 45 (tức chiều rộng thân ray = 45mm). Rất được ưa chuộng. Có 2 màu Km Xanh và Đen M Sơn. Sử dụng cho hộc tủ kéo, mở 3/4 (chiều dài hộc). Tải trọng từ 35-40 kg.

Giá sản phẩm màu Kẽm Xanh:

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.250 – 38,500 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.300 – 46,800 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.350 – 53,600 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.400 – 59,100 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.450 – 70,100  VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.500 – 78,400 VND

Giá sản phẩm màu Đen M Sơn:

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.250 – 38,500 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.300 – 45,400 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.350 – 53,600 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.400 – 57,800 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.450 – 68,800 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.500 – 75,600 VND

Quy cách: 15 bộ/thùng