RAY TRƯỢT 3 TẦNG IVAN 02451

Liên hệ

Mã sản phẩm: 02451.250, 02451.300, 02451.350, 02451.400, 02451.450, 02451.500

Thuộc dòng ray bi 3 tầng phổ thông, bản 45 (tức chiều rộng thân ray = 45mm). Rất được ưa chuộng. Có 2 màu Km Xanh và Đen M Sơn. Sử dụng cho hộc tủ kéo, mở 3/4 (chiều dài hộc). Tải trọng từ 35-40 kg.

Giá sản phẩm màu Kẽm Xanh:

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.250 – 41.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.300 – 49.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.350 – 58.500 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.400 – 64.500 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.450 – 74.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.500 – 83.500 VND

Giá sản phẩm màu Đen M Sơn:

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.250 – 41.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.300 – 49.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.350 – 57.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.400 – 63.000 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.450 – 72.500 VND

Ray VT 3 tầng IVAN 02451.500 – 80.500 VND

Quy cách: 15 bộ/thùng