RUỘT KHÓA CỬA VICKINI 41109

248,200

Mã sản phẩm: 41109.001 AC, 41109.001 GP, 41109.002 AC, 41109.002 GP
Là ruột cao cấp được thiết kế với lõi khóa 2 hàng bi và 8 khấc bi, tương đương với 40320 cách sắp xếp bi, đảm bảo cực an toàn, tránh trùng chìa. Có 2 loại: 1 đầu chìa và 2 đầu chìa. Có 3 màu: ken xước, nâu cổ và vàng. Dùng với khóa nẹp 300 và thân 85*50

Ruột VICKINI 41109.002-70mm BSN ken xước bóng, 2 đầu chìa – 248,200 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.001-70mm BSN ken xước bóng, 1 đầu chốt – 279,800 VNĐ 
Ruột VICKINI 41109.002-70mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 248,200 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.001-70mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 314,200 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.102-75mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 256,100  VNĐ
Ruột VICKINI 41109.101-75mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 320,800  VNĐ
Ruột VICKINI 41109.202-80mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 262,700 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.201-80mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 326,000 VNĐ

– Quy cách: 60 cái/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Thau Xi