RUỘT KHÓA CỬA VICKINI 41109 BSN/GP

283,612

Mã sản phẩm: 41109.001 AC, 41109.001 GP, 41109.002 AC, 41109.002 GP
Là ruột cao cấp được thiết kế với lõi khóa 2 hàng bi và 8 khấc bi, tương đương với 40320 cách sắp xếp bi, đảm bảo cực an toàn, tránh trùng chìa. Có 2 loại: 1 đầu chìa và 2 đầu chìa. Có 3 màu: ken xước, nâu cổ và vàng. Dùng với khóa nẹp 300 và thân 85*50

Ruột VICKINI 41109.002-70mm BSN ken xước bóng, 2 đầu chìa – 283,612 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.001-70mm BSN ken xước bóng, 1 đầu chốt – 279,800 VNĐ 
Ruột VICKINI 41109.002-70mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 290,061 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.001-70mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 354,869 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.102-75mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 296,551  VNĐ
Ruột VICKINI 41109.101-75mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 361,318  VNĐ
Ruột VICKINI 41109.202-80mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa – 302,960 VNĐ
Ruột VICKINI 41109.201-80mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt – 367,767 VNĐ

– Quy cách: 60 cái/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Thau Xi