TAY CỬA VICKINI 42014

47,500

Mã sản phẩm: 42014.125 SS, 42014.125 AC, 42014.150 AC, 42014.150 SS, 42014.200 AC, 42014.200 SS

Là dòng tay nắm cửa nhỏ không có khóa. Dạng que thẳng truyền thống, nhấn 3 rãnh tròn trang trí ở 2 đầu. Có 2 màu trắng inox và nâu cùng nhiều kích thước tùy chọn. Thích hợp cho các cửa phòng, cửa sổ gu giản đơn

Tay cửa VICKINI 42014.125 SSS trắng – 47.500 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.150 SSS trắng – 50.500 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.200 SSS trắng – 55.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.125 AC nâu     – 57.000 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.150 AC nâu     – 61.500 VND – Quy cách: 144 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42014.200 AC nâu     – 66.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox