TAY CỬA VICKINI 42898

Liên hệ

Mã sản phẩm: 42898.150, 42898.200, 42898.250, 42898.300
Tay cửa VICKINI 42898.150 – Quy cách: 300 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42898.200 – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42898.250 – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay cửa VICKINI 42898.300 – Quy cách:   90 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox