TAY CỬA KÍNH VICKINI 69107 SSS

686,929

Mã sản phẩm: 69107.300, 69107.600
Tay cửa VICKINI 69107.300-Þ25×300 SSS mờ –    686,929 VND – Quy cách: 20 cặp/thùng
Tay cửa VICKINI 69107.600-Þ32×600 SSS mờ – 1,197,368 VND – Quy cách: 10 cặp/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox