TAY CỬA VICKINI 69107

518,400

Mã sản phẩm: 69107.300, 69107.600
Tay cửa VICKINI 69107.300-Þ25×300 SSS mờ – 518,400 VND – Quy cách: 24 cặp/thùng
Tay cửa VICKINI 69107.600-Þ32×600 SSS mờ – 903,400 VND – Quy cách: 12 cặp/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox