TAY CỬA VICKINI 69143

580,300

Mã sản phẩm: 69143.600 PSS, 69143.600 SSS, 69143.800 PSS, 69143.800 SSS
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 SSS mờ –    580,300 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 PSS bóng – 657,300 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 SSS mờ –    624,300 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 PSS bóng – 677,900 VND

Quy cách: 12 cặp/thùngHotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox