TAY CỬA VICKINI 69143

634,000

Mã sản phẩm: 69143.600 PSS, 69143.600 SSS, 69143.800 PSS, 69143.800 SSS
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 SSS mờ –    634.000 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 PSS bóng – 719.000 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 SSS mờ –    682.000 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 PSS bóng – 740.000 VNDQuy cách: 12 cặp/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox