TAY CỬA KÍNH VICKINI 69143 SSS/PSS

771,242

Mã sản phẩm: 69143.600 PSS, 69143.600 SSS, 69143.800 PSS, 69143.800 SSS
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 SSS mờ    – 771,242 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.600-Þ25x38x600 PSS bóng – 874,903 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 SSS mờ    – 832,746 VND 
Tay cửa VICKINI 69143.800-Þ25x38x800 PSS bóng – 904,003 VND

Quy cách: 10 cặp/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox