TAY KHÓA CỬA NẸP VICKINI 35862.001

274,000

Mã sản phẩm: 35862.001 CF, 35862.001 AC

Tay khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001  – Quy cách: 20 cặp/thùng –  274.000 VNĐ

Khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001 BSN/NP ruột chốt    – 517.500 VNĐ

Khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001 BSN/NP ruột 2 đầu  – 513.000 VNĐ

Quy cách: 12 bộ/thùng