TAY KHÓA CỬA NẸP VICKINI 35862.001

Liên hệ

Mã sản phẩm: 35862.001 CF, 35862.001 AC

Tay khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001 BSN/NP ruột chốt

Khóa cửa nẹp VICKINI 35862.001 BSN/NP ruột 2 đầu

Quy cách: 12 bộ/thùng