TAY KHÓA CỬA NẸP VICKINI 35916.001 BSN/NP

297,500

Mã sản phẩm: 35916.001 BSN/NP

Tay khóa cửa nẹp VICKINI 35916.001  – Quy cách: 20 cặp/thùng –  297.500 VNĐ 

Khóa cửa nẹp VICKINI 35916.001 BSN/NP ruột chốt    – 541.500 VNĐ

Khóa cửa nẹp VICKINI 35916.001 BSN/NP ruột 2 đầu  – 535.000 VNĐ

Quy cách: 12 bộ/thùng