TAY NẮM ARCHIE K6219-B5

Liên hệ

Mã sản phẩm: K6219-B5

* Màu sắc: đồng cổ
* Kích thước (tâm lỗ): 96 – 128 mm