TAY NÂNG BLUM AVENTOS HK-S

1,210,000

Tên: Tay nâng blum HK-S
Hệ số lực: 220-2215
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246