TAY NÂNG BLUM HF25 (HF2538)

2,550,000

Tên: Tay nâng blum HF25
Hệ số lực: 5350-10150
Chiều cao: 700-900 mm
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246