TAY NÂNG BLUM HK-XS (372.95.738)

1,122,000

Tên: Tay nâng blum HK-XS 372.95.738
Mã Hafele: 372.95.738
Hệ số lực: 1000-3000
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246