TAY NÂNG BLUM HK-XS (372.95.743) NHẤN MỞ

1,144,000

Tên: Tay nâng blum HK-XS 372.95.743 nhấn mở
Mã Hafele: 372.95.743
Hệ số lực: 1000-2400
Xuất Xứ:  Áo
Liên hệ: 0903.880.246