TAY TỦ IVAN 09202 SC

74,560

Mã sản phẩm: 09202.128, 09202.160, 09202.192, 09202.224

Dành cho bất kì cánh cửa kệ cao mà bạn không thế với tay lên mở với thiết kế bất đối xứng tay cầm, vị trí cầm nắm nằm lệnh về một bên giúp phân phối lực kéo cho toàn bộ cánh cửa.

Tay tủ IVAN 09202.128 SC crom mờ –   74,560 VND – Quy cách: 300 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09202.160 SC crom mờ –   87,459 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09202.192 SC crom mờ – 100,515 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09202.224 SC crom mờ – 113,413 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Nhôm