TAY TỦ IVAN 09204 BSN

95,638

Mã sản phẩm: 09204.128, 09204.160, 09204.192, 09204.224

Vuông ở hai đầu, diện tích tiếp xúc bề mặt liên kết kéo dài hơn, bền chắc hơn, màu crom mờ mang lại mới mẻ cho các dòng tủ gỗ có vân gắn kính

Tay tủ IVAN 09204.128 BSN ken xước –    95,638 VND  – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.160 BSN ken xước –  111,840 VND  – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.192 BSN ken xước –  129,615 VND  – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.224 BSN ken xước –  144,244 VND  – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Nhôm