TAY TỦ IVAN 09613

18,500

Mã sản phẩm: 09613.064, 09613.096, 09613.128, 09613.160, 09613.192
Ngoại trừ một mặt được lắp đặt vào cánh tủ, ba mặt còn lại là sự xen lẫn giữa đường thằng và đường cong, là sự kết hợp hài hòa mang lại cái nhìn cân đối cho tổng thể.

Tay tủ IVAN 09613.064 SC crom mờ –             VND – Quy cách: 600 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09613.096 SC crom mờ – 18.500 VND – Quy cách: 500 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09613.128 SC crom mờ – 23.500 VND – Quy cách: 400 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09613.160 SC crom mờ – 29.500 VND
Tay tủ IVAN 09613.192 SC crom mờ – 35.000 VND 

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Nhôm