TAY TỦ IVAN 09661 SC

35,707

Mã sản phẩm: 09661.064 09661.096, 09661.128
Tay tủ IVAN 09661.064 SC/CP crom mờ – bóng – 35,707 VND – Quy cách: 350 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.096 SC/CP crom mờ – bóng – 42,156 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.128 SC/CP crom mờ – bóng – 47,033 VND – Quy cách: 250 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm