TAY TỦ IVAN 09661 SC/CP CROM MỜ – BÓNG

22,800

Mã sản phẩm: 09661.064 09661.096, 09661.128
Tay tủ IVAN 09661.064 SC/CP crom mờ – bóng – 22,800 VND – Quy cách: 350 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.096 SC/CP crom mờ – bóng – 26,400 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09661.128 SC/CP crom mờ – bóng – 30,300 VND – Quy cách: 250 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm