TAY TỦ IVAN 09662 SC CROM MỜ

19,500

Mã sản phẩm: 09662.064 09662.096 09662.128 09662.160 09662.192
Tay tủ IVAN 09662.064 SC crom mờ – 19,500 VND – Quy cách: 500 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.096 SC crom mờ – 25,600 VND – Quy cách: 350 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.128 SC crom mờ – 31,600 VND – Quy cách: 250 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.160 SC crom mờ – 38,500 VND – Quy cách: 200 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.192 SC crom mờ – 45,400 VND – Quy cách: 150 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.224 SC crom mờ – 52,300 VND – Quy cách: 150 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm