TAY TỦ IVAN 09662 SC

22,407

Mã sản phẩm: 09662.064, 09662.096, 09662.128, 09662.160, 09662.192, 09662.224
Tay tủ IVAN 09662.064 SC crom mờ – 22.407 VND – Quy cách: 500 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.096 SC crom mờ – 28.875 VND – Quy cách: 350 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.128 SC crom mờ – 35.805  VND – Quy cách: 250 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.160 SC crom mờ – 43.890 VND – Quy cách: 200 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.192 SC crom mờ – 51.975 VND – Quy cách: 150 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09662.224 SC crom mờ – 60.060 VND – Quy cách: 150 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Nhôm