TAY TỦ IVAN 09664 CP CROM BÓNG

38,000

Mã sản phẩm: 09664.096 09664.128 09664.160 09664.192 09664.224
Tay tủ IVAN 09664.096 CP crom bóng – 38.000 VND – Quy cách: 400 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.128 CP crom bóng – 44.000 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.160 CP crom bóng – 50.500 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.192 CP crom bóng – 56.500 VND – Quy cách: 240 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.224 CP crom bóng – 64.500 VND – Quy cách: 180 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.256 CP crom bóng – 71.000 VND – Quy cách: 180 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Crom