TAY TỦ IVAN 11300 BSN

25,168

Mã sản phẩm: 11300.096, 11300.128, 11300.160, 11300.192, 11300.224, 11300.256, 11300.288, 11300.320

Tay nắm mang hình dạng của thanh rào chắn đơn giản, được làm chất liệu thép vô cùng bền sẵn sàng thách thức thời gian

Tay tủ IVAN 11300.096 BSN – 25,168 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.128 BSN – 26,741 VND – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.160 BSN28,786 VND – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.192 BSN32,404 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.224 BSN – 37,280 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.256 BSN40,583 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.288 BSN43,729 VND – Quy cách:   80 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.320 BSN48,606 VND – Quy cách:   80 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox