TAY TỦ IVAN 11300

20,400

Mã sản phẩm: 11300.096, 11300.128, 11300.160, 11300.192, 11300.224, 11300.256, 11300.288, 11300.320

Tay nắm mang hình dạng của thanh rào chắn đơn giản, được làm chất liệu thép vô cùng bền sẵn sàng thách thức thời gian

Tay tủ IVAN 11300.096 BSN – 20,400 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.128 BSN – 23,400 VND – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.160 BSN27,200 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.192 BSN28,900 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.224 BSN – 33,000 VND – Quy cách: 100 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.256 BSN35,800 VND
Tay tủ IVAN 11300.288 BSN38,500 VND
Tay tủ IVAN 11300.320 BSN41,300 VND
– Quy cách: 80 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox