TAY TỦ IVAN 11301 BSN

17,900

Mã sản phẩm: 11301.096 11301.128 11301.160 11301.192 11301.224
Tay tủ IVAN 11301.096 BSN – 17,900 VND – Quy cách: 400 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.128 BSN – 21,000 VND – Quy cách: 300 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.160 BSN – 24,200 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.192 BSN – 27,500 VND – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.224 BSN – 31,600 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.256 BSN – 34,400 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.288 BSN – 39,900 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.320 BSN – 45,400 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Hợp kim