TAY TỦ IVAN 11301 BSN

17,932

Mã sản phẩm: 11301.096, 11301.160, 11301.192, 11301.224, 11301.256, 11301.288, 11301.320
Tay tủ IVAN 11301.096 BSN – 17,932 VND – Quy cách: 400 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.160 BSN – 28,629 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.192 BSN – 29,887 VND – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.224 BSN – 33,977 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.256 BSN – 37,280 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.288 BSN – 40,583 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.320 BSN – 45,302 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Hợp kim