TAY TỦ IVAN 11301 BSN

12,821

Mã sản phẩm: 11301.096, 11301.160, 11301.192, 11301.224, 11301.256, 11301.288, 11301.320
Tay tủ IVAN 11301.096 BSN – 12.821 VND – Quy cách: 400 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.160 BSN – 20.444 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.192 BSN – 21.252 VND – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.224 BSN – 24.255 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.256 BSN – 26.565 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.288 BSN – 28.875 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11301.320 BSN – 32.340 VND – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Hợp kim