TAY TỦ IVAN 11315 (SUS 304)

37,100

Mã sản phẩm:
Tay tủ IVAN 11315.096 (SUS 304) – 37,100 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.128 (SUS 304) – 39,900 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.160 (SUS 304) – 44,000 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.192 (SUS 304) – 46,800 VND – Quy cách: 160 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.288 (SUS 304) – 56,400 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.384 (SUS 304) – 66,000 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.480 (SUS 304) – 75,600 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.576 (SUS 304) – 85,300 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox