TAY TỦ IVAN 11315 (SUS 304)

41,000

Mã sản phẩm:
Tay tủ IVAN 11315.096 (SUS 304) – 41.000 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.128 (SUS 304) – 44.000 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.160 (SUS 304) – 47.500 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.192 (SUS 304) – 50.500 VND – Quy cách: 160 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.288 (SUS 304) – 61.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.384 (SUS 304) – 72.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.480 (SUS 304) – 83.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.576 (SUS 304) – 93.000 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox