THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG 60KG (931.84.229) – HAFELE

841,000

Thiết bị đóng cửa tự động 60kg Hafele 931.84.229
Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản