BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 3, KHÔNG GIỮ CỬA. NẶNG 60KG, CỬA NGANG 850-950 (931.84.229) – HAFELE

1,045,000

Thiết bị đóng cửa tự động 60kg Hafele 931.84.229
Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản