BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 3, KHÔNG GIỮ CỬA. NẶNG 60KG, CỬA NGANG 850-950 (931.84.649) – HAFELE

1,078,000

Bao gồm

Bộ cơ cấu đóng cửa tự động với cánh tay